Zaključna konferenca projekta

V ponedeljek 25. aprila 2022 je v restavraciji Hotela Zvezda v Murski Soboti potekala zaključna konferenca projekta »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«, ki so jo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili sodelavci Zveze za razvoj romskega turizma, športa in kulture »Nova pot – Nevo drom« ter Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota. Zaključna konferenca je bila namenjena predstavitvi rezultatov projekta z naslovom »Ozaveščanje in opolnomočenje za zdravje Romov« zainteresirani širši javnosti.

Na zaključni konferenci je vtise o izvedenih aktivnostih, rezultatih in ciljih projekta predstavila Sonja Horvat, vodja projekta in predsednica Zveze za razvoj romskega turizma, športa in kulture »Nova pot – Nevo drom«. Peter Beznec, direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki je sodeloval kot projektni partner je povedal nekaj več o povezovanju različnih sektorjev in udejanjanju skupnostnega pristopa na temo promocije zdravja in izboljšanja zdravstvene pismenosti v romskih lokalnih skupnostih.

Edith Žižek Sapač, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota je zbranim udeležencem predstavila program usposabljanja, ki so ga pripravili in izvedli za promotorje zdravja, Blanka Dugar pa je spregovorila o dejavnostih Centra za krepitev zdravja Murska Sobota ter predstavila izkušnje iz terena v zvezi z izvedbo posebej prilagojenih delavnic v okviru Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje.

Svoje vtise in izkušnjo sodelovanja v skupini ter aktivne udeležbe pri pripravi in izvedbi Programaza opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje pa so predstavili promotorji zdravja: Iris Horvat, Michaela Horvat, Timotej Horvat, Sandra Kokaš in Timea Titan.

Ob koncu zaključnega dogodka je sledil podpis listin za vključitev Zveze za razvoj romskega turizma, športa in kulture ”Nova pot – Nevo drom” v Regionalno akcijsko skupino Mura in v Regionalnomrežo NVO Pomurja. S podpisom in vključitvijo je Zveza ”Nova pot – Nevo drom” postala enakovreden član obeh mrež in bo lahko s svojimi predlogi sooblikovala regijske programe in projekte, ki bodo prispevali k višji kakovosti življenja romske populacije.

Projektne aktivnosti, ki so potekale od meseca septembra 2020 naprej so se s koncem meseca aprila 2022 tudi uradno zaključile. Ker smo že v času trajanja projekta razmišljali trajnostno lahko zapišemo, da bomo nekatere aktivnosti izvajali naprej tudi po zaključku projekta.

Projekt je bil sofinanciran preko Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.